สถานที่จัดประชุมวิชาการ

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

re2

map1

แนะนำสถานที่พัก

ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 053-354139-41
https://ietc.mju.ac.th/