แจ้งสำหรับผู้ชำระค่าลงทะเบียนแต่ยังไม่ได้จัดส่งหลักฐานการการลงทะเบียน (สลิปเงินโอน)

ปรับปรุงข้อมูล : 7/12/2561 15:05:38     ที่มา : การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี 2561     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 299

กลุ่มข่าวสาร :

        ประกาศ!!!  สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีธนาคารแต่ยังไม่ได้จัดส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาให้กับการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 ขอความอนุเคราะห์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางหมายเลข 053-873410 หรือจัดส่งหลักฐานการโอนค่าสมัครมาที่ res_conference@mju.ac.th  ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2561 โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลการคงค้างจัดส่งหลักฐานการโอนค่าสมัคร ดังนี้

     ลำดับ                            วันที่โอน                                     จำนวนเงิน                
1 20  กรกฎาคม  2561 1,200
2 23  กรกฎาคม  2561 2,500
3 27  กรกฎาคม  2561 3,000
4 28  กรกฎาคม  2561 2,500


ข่าวล่าสุด